vuojalamaggat Maasta se pienikin ponnistaa

Kaikki blogit puheenaiheesta Vammaispolitiikka

Kuka tahansa meistä

Kuka tahansa meistä, hetkellä millä hyvänsä, saattaa kohdata tilanteen mikä halvaannuttaa toimintakykymme. Silloin on varaa toivoa, että yhteiskuntamme on valinnut pitää jokaisen mukana kelkassaan, huomioiden esteettömyyden, näkemällä avun tarvitsijan. Päätöksenteon olisi pitänyt luoda puitteet tasa-arvoiselle kohtelulle. Niin, ettei jo maassa makaavaa lisää potkittaisi.

20 vuotta äitinä

Kun katselen sinua lapseni tänään, olemme kulkeneet melkoisen matkan yhdessä. Alkuvaiheesi oli vaikea, pitkään päällämme leijui uhka etenevästä sairaudesta, joka veisi sinut pois varhain. Lopulta muutaman vuoden jälkeen varmistui, ettei näin olisi, sinä olisit ”vain” vammainen. Mikä helpotus se oli silloin ja on edelleen.

Tarvitaan joukkovoimaa vammaisten oikeuksien puolesta!

Äsken, 3 joulukuuta vietettiin Kansainvälistä vammaisten päivää ja se osui myös Suomessa valtakunnalliseen vammaisten viikkoon joka nyt on loppusuoralla. Eipä ole näkynyt kirjoituksia aiheesta...

On vihdoin aika pitää kehitysvammaista ihmisenä!

Tie­sit­kö, et­tä ny­kyi­sen lain­sää­dän­nön mu­kaan ke­hi­tys­vam­mai­nen voi­daan van­gi­ta lai­tok­seen, Hän­tä voi­daan koh­del­la vä­ki­val­tai­ses­ti ja Hä­neen voi­daan koh­dis­taa pak­ko­kei­no­ja pel­käs­tään sil­lä pe­rus­teel­la, et­tä Hän on ke­hi­tys­vam­mai­nen.

Kehitysvammaisten huolto on jumittunut

Suomen kehitysvammaisten elämää säätelevä antiikin aikainen kehitysvammaisten erityishuollosta vuonna 1977 säädetty laki on ja pysyy!

Kehitysvammaiset uhrataan muiden vammaisryhmien edun takia

    Ke­hi­tys­vam­mai­set uh­ra­taan mui­den vam­mais­ryh­mien e­dun ta­ki­a.

Näin kir­joit­taa Ju­ha Ko­va­nen Fa­ce­boo­kis­sa.

Suomessa vammaiset ovat keskenään eriarvoisia!

Suo­men on­gel­ma vam­mais­ten asiois­sa on se, et­tä maas­sa on usei­ta vam­mais­la­ke­ja. Eri­lai­sil­la vam­mais­ryh­mil­lä on eri­lai­sia etu­ja ja mah­dol­li­suuk­sia. Sii­tä syys­tä vam­mais­ryh­mät ja eten­kin näi­den jär­jes­töt kil­pai­le­vat kes­ke­nään omis­ta eduis­ta, sa­mois­ta mää­rä­ra­hois­ta.

Kehitysvammalain hirvittävä pykälä §42!

Tou­ko­kuu 2010

O­lin kir­joit­ta­nut blo­gin tou­ko­kuus­sa 2010.

Py­kä­lä 42§ pois he­ti ke­hi­tys­vam­ma­lais­ta!
26.5.2010 11:55 Vi­o­la Heis­to­nen

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä