vuojalamaggat Maasta se pienikin ponnistaa

Kaikki blogit puheenaiheesta Sukupuolineutraali avioliitolaki

Sukupuolineutraali avioliittolaki lisää valtion valtaa

Sukupuolineutraalin avioliittolain seurauksena valtion valta kasvaa merkittävästi. Perinteisesti valtion tehtävänä on ollut vain kirjata vanhemmuus, jolla on luonnollinen perusta biologiassa. Sukupuolineutraalin avioliittolain vallitessa valtio määrää, kuka on vanhempi. Ei ole enää luonnollisia vanhempia, vaan pelkästään juridisia vanhempia.

Juridinen vanhemmuus korvaa luonnollisen vanhemmuuden

Onko avioliittoon vihkimisessä yhteiskunnan laki Raamatun yläpuolella kirkossa?

http://www.valomerkki.fi/puheenvuorot/kirkon-on-noudatettava-lakia

Kirkon pirstoutuminen kahtia on vääjäämätön tosi asia, jos spn-laki tulee voimaan 1.3.2017 ja papisto noudattaa Seppo Simolan vaatimusta ja alkaa vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.

Deja-vu eduskunnassa

Eduskunta veivasi taas vaihteeksi tänään 10.2.2016 tasa-arvoista avioliittolakia.

Nyt oli ensimmäisessä käsittelyssä 1.3.2017 voimaantulevan avioliittolain liitännäislait.

4 kristillisdemokraattia ja 2 perussuomalaista latoivat pöytään vakuuttavat perustelut, miksi liitännäislait pitäisi hylätä:

* Vain mies ja nainen voivat lisääntyä, siksi vain heille kuuluu avioliitto: kielletään samalla yli 60-vuotiailta naisilta avioliitto

Sukupuolineutraali avioliittolaki avaa ovea kohdunvuokraukselle

Sukupuolineutraalilla avioliittolailla on useita lähtöoletuksia, joista on harvemmin puhuttu: Ensimmäinen oletus on, että kahdella täysi-ikäisellä ihmisellä on oikeus mennä avioliittoon riippumatta heidän sukupuolistaan. Toinen oletus kuuluu, että biologisella vanhemmuudella, genetiikalla tai vanhempien sukupuolilla ei ole merkitystä lasten kasvuympäristön muodostumiseen tai lapsen kokemaan hyvinvointiin, vaan sen sijaan merkitystä on vain vanhempien halulla rakastaa, hoitaa ja kasvattaa lastaan.

Keskustelua Suomessa

Suomessa on lopulta julkisessa keskustelussa vain yksi aihe ja siihenkin yksi mielipide kerrallaan, nekin monesti kivasti ristiriidassa omia arvojulistuksia vastaan, kuinka ei saa leimata, demonisoida, vaan pyrkiä keskusteluun. Sitä onkin nähty, samoin kuin sitä laadukasta kritiikkiä erilaisia talouspolitiikan ratkaisuja koskien (tätä varmasti on, mutta ei julkisessa keskustelussa oikeastaan missään).

Osa sukupuolineutraalia avioliittolakia ajavista haluaa rajoittaa sananvapautta

Enemmistö suomalaisista on jäänyt sukupuolineutraali avioliittolakikeskustelussa täysin tietämättömäksi siitä, miten olennaisesti sananvapaus on mukana avioliittolakikysymyksessä. Silti äkkiseltään ajateltuna näiden asioiden välillä on vaikea nähdä yhteyttä, sillä eikö sukupuolineutraali avioliittolaki käsittele vain naimisiinmeno- ja perintäoikeutta sekä ulkoista adoptiota?

Lapsen oikeus biologiseen isään ja äitiin?

Sukupuolineutraalin avioliittolain vastustajia yhdistää monen muun seikan ohella sairaalloinen kiinnostus ja fiksoituminen toisten pariskuntien perhe- ja makuuhuone-elämään sekä näiden mahdollisuuksien rajoittamiseen. Tätä ei pieni ihminen kyllästy ihmettelemään. Asia olisi yhdentekevä, jos vastaava asennemaailma ei vielä tänä päivänäkin vaikuttaisi poliittiseen päätöksentekoon ja lainsäädäntöön.

Avioliitto ; (ihmis)oikeus, velvollisuus - vai mitä?

Ihmisoikeus (ei "oikeus ihmisiin" vaan enemmän "oikeus ihmisyyteen" tai oikeastaan "oikeus ihmisarvoon") on positiivinen asia. "Ihmisoikeus" on sitten tämän lisäksi epämääräinen arvottava sana jota käytetään hyvin paljon, tavalla jossa puhutaan enemmän siitä että asia on omasta mielestä "oikein ihmisille" kuin että se olisi "ihmisoikeus" sanan vakiintuneessa merkityksessä. Toisaalta kaikki tuntuvat pitävän myös oikeuksista ilman "ihmis" -etuliitettä. Samoin puhutaan "perustarpeista".

Perinteiseen avioliittokäsitykseen pitäytyvien oikeudet turvattava!

Edellinen eduskunta päätti joulukuussa niukalla enemmistöllä (105 - 92) muuttaa ikiaikaisen luonnon mukaisen avioliittokäsityksen ns. sukupuolineutraaliksi. Koska uudistus tehtiin kansalaisaloitteen pohjalta, sitä ei valmisteltu, kuten lainsäädäntöhankkeita yleensä. Lain muutoksen yhteydessä ei esimerkiksi tehty lapsivaikutusten arviointia vaikka siinä puututaan lapsen ihmisoikeuksiin.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä